شرح وظایف

تعداد بازدید:۱۰۷۱۰

برگزاری منسجم برنامه ­های هفتگی ملاقات­های عمومی هیات رئیسه در مسجد دانشگاه

هماهنگی در برگزاری جلسات هیات امناء، شورای دانشگاه، کمیسیون دائمی هیات امناء، هیات ممیزه، هیات رئیسه، هیات جذب، شورای فرهنگی، شورای مدیران اجرایی

ایجاد ارتباط با کلیه ادارات و نهادهای علمی، تحقیقی و صنعتی اعم از دولتی و غیردولتی

هماهنگی امضای کلیه تفاهم نامه ­های داخلی و خارجی توسط ریاست دانشگاه

تنظیم و نظارت بر تشکیل کلیه جلسات، دیدارها و  ملاقات با شخصیت­های علمی و دانشگاهی، سیاسی و مسئولین بلند پایه دانشگاهها و نهادهای دولتی و ملی، حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی

مصاحبه با صداوسیما، خبرگزاریها، نشریات و سایتهای خبری

تهیه و تنظیم آمارها و گزارشات آموزشی، پژوهشی و...  مورد درخواست ریاست دانشگاه

تهیه و تنظیم کتابچه گزارش عملکرد سالانه دانشگاه

تنظیم و هماهنگی برنامه بازدید اعضای هیات رئیسه از دانشکده­ ها و واحدهای دانشگاه بصورت هفتگی

هماهنگی ملاقات اشخاص حقیقی با ریاست دانشگاه جهت طرح مشکلات و پاسخگویی به مراجعین

آخرین ویرایش۱۴ آبان ۱۳۹۷