گزارشات واحدها

گزارش عملکرد واحدها
 • 0
 • نام واحدسازمانی*نام کامل
  1
 • نام مدیرواحد*نام کامل
  2
 • متن گزارش*توضیح بیشتر
  3
 • فایل*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   4